សូមស្វាគមន៍
នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (DA)

នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (DA) គឺជាអង្គភាពវាយតម្លៃទទួួលស្គាល់ជាតិ ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ដល់អង្គភាពវាយតម្លៃភាពអនុលោមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ គឺជានាយកដ្ឋានមួយចំណុះឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម  (MIH)​។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវាយតម្លៃទទួលស្គាល់កម្ពុជា (ក.ជ.វ.ទ.ស) ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម គឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចដំណើរការរបស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់។រូបសញ្ញាក្រសួង និងនិមិត្តសញ្ញាDA
ដៃគូរសហការរបស់ DA
ពត៍មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ស្តង់ដារអន្តរជាតិ GMP/HACCP, ISO 22000, ISO/TS 22003, ISO/IEC 17021-1 និងប្រព័ន្ធនៃការងារអធិកាកិច្ច និងវិញ្ញាបនបត្រកម្ម​សម្រាប់ការធ្វើពាិណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ បានសហការជាមួយការ...» មើលបន្ថែម
ឯកឧត្តម សាត សាមី រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម បានចូលរួមជាអធិបតិក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ISO/IEC 17025: 2005 នៃមជ្ឈមណ្ឌលមាត្រាសាស្ត្រជាតិ
ឯកឧត្តម សាត សាមី រដ្ឋលេខាធិការ និងជាតំណាងដ៏ខ្ព...» មើលបន្ថែម
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការអនុវត្តផ្ទាល់លើការចុះវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ (Mock Assessment) ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១៦ ដល់​​ ២០ ​ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៧​ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការអនុវត្តផ្ទល់លើការច...» មើលបន្ថែម
ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់អង្គភាពចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ផលិតផល រៀនចំដោយស្ថាប័ន ACFS ប្រទេសថៃ ពីថ្ងៃទី២៤ ដល់ ៣០ ​ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ
មន្រ្តីនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ក្រសួងឧស្...» មើលបន្ថែម
សិក្ខាសាលាលើកទី២ សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន ស្តីពី ទីផ្សារការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ និងការងារផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិ ថ្ថៃទី១៩ ដលើ ២១ ​ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ
មន្រ្តីនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ក្រសួងឧស្...» មើលបន្ថែម
សេចក្តីជូនដំណឹង និងឯកសារផ្សេងៗ
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000117955
បណ្ដាញសង្គម
សញ្ញាសម្គាល់អ្នកស្នើសុំ