ពិធីចុះអនុស្សណៈយោគយល់ MoU រវាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មថៃ​ ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា២០១៥។


វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000664028
បណ្ដាញសង្គម