នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
ឯកសារណែនាំពីការរៀបចំទិវាវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ដោយស្ថាប័ន ILAC និង​ IAF
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
រៀបចំសរសេរដោយ :នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ :ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧
ចំនួនទំព័រ :០៣​ទំព័រ
សេចក្តីអធិប្បាយពីឯកសារ  
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000664025
បណ្ដាញសង្គម